O nas!
Fundacja Oczami Brata, została zarejestrowana 16 stycznia 2014 roku  w Częstochowie. Posiada status organizacji pożytku publicznego. Dotychczas, zgodnie z celami statutowymi organizacji otworzyliśmy m.in.:

  • Specjalistyczno-Opiekuńczą Placówkę Wsparcia Dziennego,
  • Klubokawiarnię „Alternatywa 21”,
  • 9 pracowni aktywizacji społeczno-zawodowej,
  • 3 mieszkania wspomagano-treningowe.

Animujemy również partnerstwa lokalne, środowiskowe, samopomoc oraz wolontariat. Realizujemy autorski program dochodzenia do samodzielności osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami psychicznymi, przez m.in. wsparcie asystentów osobistych osób niepełnosprawnych, czy trenerów aktywności.
Od stycznia 2020 fundacja prowadzi również Warsztat Terapii Zajęciowej.    

W ostatnim czasie działania fundacji zostały zgłoszone do prestiżowej, europejskiej nagrody „Innowacje w Polityce”, organizowanej przez Instytut Innowacji w Wiedniu, za szereg działań na rzecz osób z niepełnosprawnością w Częstochowie.

Jesteś wyjątkowy!

Jesteś wyjątkowy, bo możesz nam pomóc.

Przeczytaj, dlaczego Dom jest dla nas taki ważny: 25 lutego 2013 roku zmarł w wieku 30 lat Karol Bilski, brat Pawła – prezesa fundacji. Karol miał Zespół Downa. Paweł od dziecka obserwował swoich kochających rodziców  i uczył się, w jaki sposób można nieść pomoc osobom z niepełnosprawnościami. Po śmieci brata, Paweł postanowił razem z Przyjaciółmi założyć fundację, która na co dzień, będzie organizowała wsparcie dla osób niepełnosprawnych. W 2014 roku powstała organizacja, która obecnie jest jedną z najprężniej rozwijających się fundacji w Polsce, aktualnie prowadzona przez 25-latka. Misja Fundacji Oczami Brata jest wynikiem wielkiej braterskiej miłości. Dlatego z dużą wrażliwością zwracamy uwagę na potrzeby osób z niepełnosprawnością i staramy się je skutecznie zaspokajać. Każde działanie fundacji podyktowane jest patrzeniem na świat oczami osób z niepełnosprawnością. 

Misją organizacji jest patrzenie na świat „oczami brata”, „oczami osób z niepełnosprawnością”. A jej podstawą jest braterska miłość. 

Paweł Bilski już w szkole podstawowej był aktywnym działaczem społecznym. Po tragicznym w skutkach trzęsieniu ziemi na Haiti, zorganizował wsparcie finansowe dla 21-letniej Haitanki Eldy. Przygotował też zbiórkę okularów dla mieszkańców Afryki. Jako licealista, założył w Częstochowie teatr dla osób z niepełnosprawnością, który gra do dzisiaj. Jest twórcą innowacyjnych rozwiązań wdrażanych  w polityce społecznej Częstochowy! Paweł ukończył studia licencjackie, magisterskie oraz podyplomowe z zakresu pomocy społecznej, obecnie jest studentem Szkoły Aktorskiej przy Teatrze Jaracza w Olsztynie.