O nas!
Fundacja Oczami Brata, została zarejestrowana 16 stycznia 2014 roku w Częstochowie. Fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego. Dotychczas, zgodnie z celami statutowymi organizacji otworzyliśmy m.in.:

  • Warsztat Terapii Zajęciowej,
  • Klubokawiarnię „Alternatywa 21”
  • 3 mieszkania wspomagano-treningowe
  • 9 pracowni aktywizacji społeczno-zawodowej,
  • Specjalistyczno-Opiekuńczą Placówkę Wsparcia Dziennego.

Animujemy również partnerstwa lokalne oraz wolontariat. Realizujemy autorski program dochodzenia do samodzielności osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami psychicznymi, przez m.in. wsparcie asystentów osobistych osób niepełnosprawnych, czy trenerów aktywności.     

W ostatnim czasie działania fundacji zostały zgłoszone do prestiżowej, europejskiej nagrody „Innowacje w Polityce”, organizowanej przez Instytut Innowacji w Wiedniu, za szereg działań na rzecz osób z niepełnosprawnością w Częstochowie.

Jesteś wyjątkowy!

Jesteś wyjątkowy, bo możesz nam pomóc.

Przeczytaj, dlaczego Dom jest dla nas taki ważny:

Fundację Oczami Brata założył Paweł Bilski jako pomnik pamięci dla swojego brata Karola, który miał Zespół Downa. Karol umarł 25 lutego 2013 roku w koszulce, na której było napisane „miłość zostaje tutaj”. Tak zrodziła się misja patrzenia na świat „oczami brata”, oczami osób z niepełnosprawnością. Paweł od dziecka wychowywał się w atmosferze miłości, pasji i zrozumienia potrzeb innych osób. Obecnie 26-letni Paweł Bilski – Prezes Zarządu od 6 lat zamienia smutne wydarzenie, które dotknęło jego i jego rodzinę w pozytywne działania, które są realną odpowiedzią na potrzeby osób z niepełnosprawnością.

Paweł Bilski już w szkole podstawowej był aktywnym działaczem społecznym. Po tragicznym w skutkach trzęsieniu ziemi na Haiti, zorganizował wsparcie finansowe dla 21-letniej Haitanki Eldy. Przygotował też zbiórkę okularów dla mieszkańców Afryki. Jako licealista, założył w Częstochowie teatr dla osób z niepełnosprawnością, który gra do dzisiaj. Jest twórcą innowacyjnych rozwiązań wdrażanych  w polityce społecznej Częstochowy! Paweł ukończył studia licencjackie, magisterskie oraz podyplomowe z zakresu pomocy społecznej, obecnie jest studentem Szkoły Aktorskiej przy Teatrze Jaracza w Olsztynie.