O nas!
Fundacja Oczami Brata, została zarejestrowana 16 stycznia 2014 roku w Częstochowie. Posiada status organizacji pożytku publicznego. Dotychczas, zgodnie z celami statutowymi organizacji otworzyliśmy m.in.: Specjalistyczno-Opiekuńczą Placówkę Wsparcia Dziennego, Klubokawiarnię „Alternatywa 21”, dziewięć pracowni aktywizacji społeczno-zawodowej oraz trzy mieszkania wspomagano-treningowe. Animujemy również partnerstwa lokalne, środowiskowe, samopomoc oraz wolontariat. Realizujemy autorski program dochodzenia do samodzielności osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami psychicznymi, przez m.in. wsparcie asystentów osobistych osób niepełnosprawnych, czy trenerów aktywności. W ostatnim czasie działania fundacji zostały zgłoszone do prestiżowej, europejskiej nagrody „Innowacje w Polityce”, organizowanej przez Instytut Innowacji w Wiedniu, za szereg działań na rzecz osób z niepełnosprawnością w Częstochowie.

Jesteś wyjątkowy!

Jesteś wyjątkowy, bo możesz nam pomóc. Przeczytaj, dlaczego Dom jest dla nas taki ważny: 25 lutego 2013 roku zmarł w wieku 30 lat Karol Bilski, brat Pawła – prezesa fundacji. Karol miał Zespół Downa. Paweł od dziecka obserwował swoich kochających rodziców  i uczył się, w jaki sposób można nieść pomoc osobom  z niepełnosprawnościami. Po śmieci brata, Paweł po-stanowił razem z Przyjaciółmi założyć fundację, która na co dzień, będzie organizowała wsparcie dla osób niepełnosprawnych. W 2014 roku powstała organizacja, która obecnie jest jedną z najprężniej rozwijających się fundacji w Polsce, aktualnie prowadzona przez 25-latka. Misja Fundacji Oczami Brata jest wynikiem wielkiej braterskiej miłości. Dlatego z dużą wrażliwością zwracamy uwagę na potrzeby osób z niepełnosprawnością i staramy się je skutecznie zaspokajać. Każde działanie fundacji podyktowane jest patrzeniem na świat oczami osób z niepełnosprawnością. Z tego powodu wszystkie projekty doskonale wpisują się ich potrzeby.
Paweł Bilski już w szkole podstawowej był aktywnym działaczem społecznym. Po tragicznym w skutkach trzęsieniu ziemi na Haiti, zorganizował wsparcie finansowe dla 21-letniej Haitanki Eldy. Przygotował też zbiórkę okularów dla mieszkańców Afryki. Jako licealista, założył w Częstochowie teatr dla osób z niepełnosprawnością, który gra do dzisiaj. Jest twórcą innowacyjnych rozwiązań wdrażanych w polityce społecznej Częstochowy! Paweł ukończył studia licencjackie, magisterskie oraz podyplomowe z zakresu pomocy społecznej, obecnie jest studentem Szkoły Aktorskiej przy Teatrze Jaracza w Olsztynie.