O fundacji

Fundacja Oczami Brata, została zarejestrowana 16 stycznia 2014 roku w Częstochowie. Fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego. Dotychczas, zgodnie z celami statutowymi organizacji otworzyliśmy m.in.:

  • Warsztat Terapii Zajęciowej,
  • Klubokawiarnię „Alternatywa 21”,
  • 3 mieszkania wspomagano-treningowe,
  • 9 pracowni aktywizacji społeczno-zawodowej,
  • Specjalistyczno-Opiekuńczą Placówkę Wsparcia Dziennego.

Animujemy również partnerstwa lokalne oraz wolontariat. Realizujemy autorski program dochodzenia do samodzielności osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami psychicznymi, przez m.in. wsparcie asystentów osobistych osób niepełnosprawnych czy trenerów aktywności. Największym marzeniem oraz celem fundacji jest wybudowanie Domu Oczami Brata, w którym swój azyl i schronienie znajdzie 16 osób z niepełsnosprawnością.

Nasza misja

Fundację Oczami Brata założył Paweł Bilski jako pomnik pamięci dla swojego brata Karola, który miał Zespół Downa. Karol umarł 25 lutego 2013 roku w koszulce, na której było napisane „miłość zostaje tutaj”. Tak zrodziła się misja patrzenia na świat „oczami brata”, oczami osób z niepełnosprawnością. Fundacja poprzez szereg swoich działań odpowiada na realne potrzeby osób z niepełnosprawnością, zapewniając im aktyiwzację oraz rehabilitację społeczną oraz zawodową.